Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto-adjust screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: Trang chủ
Web System Engineer
11/08/2015

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Tham gia khảo sát, thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ cho các dự án phần mềm

• Thiết kế quy trình xử lý hệ thống

• Xây dựng các tài liệu phân tích thiết kế

• Lập trình

• Cập nhật phân tích nghiệp vụ các thay đổi trong quá trình triển khai

YÊU CẦU:

• Hiểu biết về lập trình Web Application, CMS, Portal, CakePHP Framework

• Có kiến thức và kinh nghiệm làm Web Services

• Có kiến thức vững và kinh nghiệm về CSDL SQL

• Có kiến thức phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động 
Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh tốt.

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về thiết kế hệ thống hoặc kinh nghiệm lập trình.